P1190546-2.JPG     ..IMG_4261-2.JPG

Kalatp;    Idols

P1190540-1.JPG    IMG_4351-2.JPG

Neitsyt 2                                               Kleopatra 3

P1190545-2.JPG

Neitsyt